Boodschap op WO. 8 december

Vandaag, binnen de Adventstijd het Hoogfeest van Maria- Onbevlekt Ontvangen.

Dit is de Patroonsdag van het bisdom Roermond.

Op 8 december 2018, nu 3 jaar geleden, werd Harrie Smeets tot bisschop gewijd. Deze dag 8 december 2021, eindigt ook het speciale St. Jozefjaar dat in de wereldkerk is gehouden.

Kapelaan Roger Maenen.

loader