Boodschap op DO. 14 oktober

Bij het Afscheid van kapelaan Bert Paquay in 1980, schonken de Meijelse parochianen hem een speciaal gemaakt schilderij. Van het huis naast de kerk, waar hij als kapelaan bij de mensen woonde. Hij heeft aangegeven het graag weer een plekje in Meijel te geven, en via de originele maker van het schilderij -Frits Karis- heeft het in overleg met kapelaan Roger en Piet Schers een zichtbare plaats gekregen in de ruimte bij het kerkhof. Precies op de plaats van de tuin, waar de afgebeelde Kapelanie heeft gestaan en Bert Paquay heeft gewoond.

Kapelaan Roger Maenen.

1

One thought on “Boodschap op DO. 14 oktober

Comments are closed.

loader