Boodschap op DO. 28 oktober

Elke katholiek kerkgebouw, draagt de naam van een Heilige. Sommige kerkgebouwen, zijn ouder. Andere jonger.

Komend weekend, is het 40 jaar geleden dat de Monulfus en Gondulfuskerk in de Heeg-Maastricht werd ingewijd. Bouwpastoor was Frans Wiertz. De laatstgebouwde nieuwe parochiekerk, in Limburg.

Voor Meijel, was kapelaan Roger daar de parochiepriester. Rond Allerheiligen wordt in de Heeg hun Jubileum gevierd, en nagedacht over ‘de Kerk van de Toekomst’

In de regio-editie Maastricht van de Limburger, stond een uitgebreid Interview hierover. Ook met Mgr. Wiertz. Om zelf te lezen <klik hier> 

Kapelaan Roger Maenen.

loader