Boodschap op VR. 10 november

“ Sintermerten is de Dag, dat mijn  Lichtje  schijnen mag … “

Fijne, avond !

Parochie Meijel.

loader