Boodschap op DO. 10 maart

MEDEDELING: Het parochieplatform Meijel heeft er langer over nagedacht en gesproken, om 2 mogelijkheden van het gerenoveerde kerkgebouw ruimer beschikbaar te maken voor de lokale gemeenschap: de avondkleurverlichting en het frame bij de hoofdingang. Dit na meerdere persoonlijke verzoeken. Gevraagd bij overlijdens, of persoonlijke gelegenheden in het leven van mensen. Of als positieve opmerking bij de grote Kerst- en Nieuwjaarskaart in het frame. We gaan de poging aan, een start te maken om te kijken of we hieraan kunnen voldoen. In bijgevoegd document, van onze kant een zo goed mogelijk Toelichting en Omschrijving om aan deze plaatselijke verzoeken en opmerkingen gehoor te geven <klik hier>.

Parochieplatform St. Nicolaaskerk Meijel

loader