Boodschap op VR. 28 oktober

Morgen, zaterdagavond van 19 tot 21.30 uur is de kerk geopend en de Levensboom verlicht.

En worden door de kerkhofploeg ook vuurkorven aangemaakt op het kerkhof.

Dat is op de avond, voor de gedachtenis van alle overledenen van het afgelopen jaar: zondagmiddag in het Allerzielenlof van 15.00 uur. Waarna ook vanaf de centrale Afscheidsruimte, het kerkhof wordt gezegend.

kapelaan Roger Maenen

loader