Boodschap op WO. 11 oktober

Op deze dag in 2023, gedenkt de kerk Paus Johannes de 23e (XXIII) .

In 1963, precies 60 jaar geleden, schreef hij een belangrijke brief  ‘Aan alle mensen, van goede wil’. Met de titel:  ‘Pacem in Terris’ Vrede, op aarde 

Kapelaan Roger Maenen.

loader