Boodschap op WO. 27 september

Vandaag is in de kerk de Dag, van de H. Vincentius.

Bij het begin van het parochiesamenwerkingscluster is op 1 januari 2015 gekozen, voor deze gezamenlijke beschermpatroonnaam. Het klooster in Panningen, heeft deze woensdag een feestelijk ingevulde woensdag. En binnen de inmiddels Parochiefederatie bidden we, om genade en zegen.

Kapelaan Roger Maenen.

 

loader