Boodschap op WO. 7 juni

De parochie Meijel heeft uit de nalatenschap van Jo Fuchs van de Gebbelstraat die op 31 december is gestorven, een H. Barbarabeeld in ontvangst genomen afgelopen zaterdag.

H. Barbara is de beschermpatroon van de Mijnwerkers.

Het beeldje heeft een gepaste plaats gekregen, in de glazen vitrinekast. En brengt de Meijelse mensen in eervolle herinnering, die in de mijnen hun stevige arbeid hebben verricht voor de energievoorziening van Nederland in die tijd. Glück Auf!

Kapelaan Roger Maenen.

loader