Boodschap op WO. 8 februari

In de sacristie van de kerk in Meijel, hangt sinds enige jaren een Maria-afbeelding, uit de plaats Pompeï.

Gekregen van Leen Wijnen-Verdeuzeldonk. Waar het eerst een plekje had, thuis aan de Hoek. Om 18.15 uur, na de Mariaklok van 18.00 uur, hebben vanwege haar overlijden, de Klokken geluid. Met bericht van Overlijden. Ze was een vaste bezoekster van de H. Mis, op dinsdagmorgen. Met daarna, de koffie.

We bidden voor haar. En de slachtoffers in Syrië en Turkije, door de aardbeving.

Kapelaan Roger Maenen.

loader