Boodschap op ZA. 7 oktober

Vandaag 7 oktober, is binnen deze maand speciaal de Dag van de Rozenkrans.

Kapelaan Roger Maenen.

loader