Boodschap op ZA. 8 juli

Niet alleen het kabinet is demissionair geworden, maar op dezelfde vrijdag heeft ook bisschop Harrie Smeets officieel verklaard dat hij – door zijn ziektebeeld – de pastorale taken helemaal niet meer kan vervullen; en dat de zetel van Roermond daardoor ‘verhinderd’ is.

Hierover wordt in de parochiekerken van Limburg op ZA. 8 en ZO. 9 juli een brief van de bisschop voorgelezen bij de H. Missen. Om zelf te lezen < klik hier

Op 2e Pinksterdag was de bisschop nog aanwezig, bij de H. Mis in Meijel.

Kapelaan R.J.H. Maenen

loader