Boodschap op ZO. 1 oktober

De 1e oktoberdag. Deze zondag, veel activiteiten. Binnen, en rondom het dorp (in de buurdorpen).

In de kerk, de 1e dag van de Maria Oktober Rozenkransmaand.

En van de H. Theresia, van Lisieux. Ook altijd afgebeeld, met rozen.

Kapelaan Roger Maenen.

loader