Boodschap op ZO. 22 oktober

MEDEDELING.

Weekblad ‘HALLO Peel en Maas’ heeft in week 40 onverwacht aangegeven, dat zij overstappen naar: een betaald Abonnement-model. Vanaf 1 november, is het geen gratis Huis-aan-Huisblad meer. Vanaf die datum, verschijnen de KERKBERICHTEN – met de namen van de Misintenties – niet meer, in de HALLO. De laatste keer, is: komende donderdag, voor het weekend van Allerheiligen.

In Meijel, worden de namen van de Misintenties wel gewoon nog op de eigen weblog gepubliceerd: op dinsdag bij KERKDIENSTEN, en op vrijdag bij de VIRTUELE kapel.

En ook bij de website van de parochiefederatie: www.vincentiusparochies.nl

Ook worden, vanaf nu, Misintenties gepubliceerd op het prikbord van de kerk.

Kerkbestuur.

loader