Derutjflatser van de wéék…!

In plaats van de WIND in de zeilen te hebben met hun coronabeleid, krijgt het kabinet steeds meer de WIND van voren….! 

Zolang men handelt naar het spreekwoord “zoals de WIND waait, waait ons jasje”, zal het niet voor de WIND gaan en krijg je er ook niet de WIND onder… en zullen de adviezen vooral in de WIND worden geslagen….!

loader