Derutjflatser van de wéék…!

Na ‘t geploft landbouwakkoord…

“Is het in deze wirwar van politieke en maatschappelijke partijen nog wel mogelijk de juiste verbinding te maken om het licht aan de horizon te laten gloren …????”

“Dè wért noch un pènswéérek” zegge ze in Méél.

loader