Derutjflatser van de wéék…!

Onderzoek wijst uit dat, als we elkaar weer vaker begroeten op straat, dit ons gelukkiger maakt en een positieve invloed heeft op ons humeur…..

loader