Een dankbare herinnering aan

Truus Pluijm fotoTruus Pluijm – Verstappen
weduwe van
Thom Pluijm

Geboren te Meijel op 26 april 1916
Overleden te Meijel op 28 mei 2016

Graag willen wij iedereen bedanken voor alle steun en medeleven bij het overlijden van mam, oma en omaoma.

 

 

Een moeder sterft altijd te vroeg,
al wordt ze nog zo oud.
Je bidt dat God haar sparen zal,
omdat je van haar houdt.
Maar als de dagen knellen gaan,
zij ziek wordt, moe en oud,
bid je dat God haar halen zal,
omdat je van haar houdt.

De zeswekendienst is op zaterdag 23 juli a.s. om
19.00 uur in de parochiekerk van Meijel.

loader