Kerkdiensten 25 maart tot en met 2 april

• Zie voor algemene informatie “Algemene gegevens”

Spreekuur:

maandag 19.30 uur tot 20.00 uur.
Donderdag van 11.00 uur tot 12.00 uur.

Laatste weekend van de maand Maart
Deze weekendmis vervalt voor Meijel nog deze keer, i.v.m. maatregelen rondom Energiekosten.
Vanaf Pasen in april geldt weer het gewone, volledige vaste weekendschema.

Maandag 27 maart
18.30 uur H. Aanbidding (dagkapel) en
19.00 uur H. Rozenkrans

Dinsdag 28 maart
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl. koffiedrinken

Donderdag 30 maart
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl. H. Aanbidding

Zaterdag 1 april
Geen H. Mis in de parochiekerk

Zondag 2 april Palmzondag
11.00 uur H. Mis met Herenkoor t.i.v. Piet Elshout (coll); Truus Weerts-Reinders (eerste sterfdag en jaardienst);
Pastoor Frits Rooyakkers; Chris Segers en Drine Segers-Cuijpers (gest.jaard)

loader