KERKDIENSTEN Meijel 16 – 24 maart

• Zie voor algemene informatie “Algemene gegevens”

Spreekuur:

maandag 19.30 uur tot 20.00 uur.
Donderdag van 11.00 uur tot 12.00 uur.

Zaterdag 16 maart
Geen H. Mis in de parochiekerk

Zondag 17 maart – Vasten .V
H. Mis 11.00 uur met Herenkoor, t.i.v.
mensen die en woning, of werk, zoeken
(op voorspraak van de H. Jozef)

Maandag 18 maart
18.30 uur H. Aanbidding (dagkapel)
19.00 uur H. Rozenkrans

Dinsdag 19 maart
H. Mis 09.00 uur (dagkapel), aansl. koffiedrinken

Donderdag 21 maart
H. Mis 09.00 uur (dagkapel). Aansl. H. Aanbidding

Zaterdag 23 maart – Palmpasen
H. Mis 19.00 uur met Dameskoor,
met uitdelen van Palmtakjes

Zondag 24 maart
Geen H. Mis in de parochiekerk

loader