Nao de Hòmmis

Tot ver in de jaren ’60 was de Hoogmis op zondagmorgen vaak tot de laatste plaats bezet. Ná de Hoogmis was het in de omliggende cafés niet veel anders. Onder het genot van een glas bier of een borrel werden verhalen verteld, ervaringen uitgewisseld en het dorpsnieuws aan elkaar doorverteld. In ‘Nao de Hòmmis’ gaan we wekelijks opnieuw dat dorpsnieuws aan elkaar doorvertellen. Humoristisch, ernstig, zelf gezien of van horen zeggen.

Nao de Hòmmis van 13 mei

Jan: Die kardinaal Eijk zit aardig met modder te gooien richting de paus. En ik altijd maar denken dat conservatieven binnen de kerk vinden dat elke katholiek zonder meer het gezag van de Paus moet aanvaarden.
Wim: Nee joh, dat geldt alleen voor eenvoudige zielen als jij en ik. Als het in Eijk zijn kraam te pas komt, is hij vrijgesteld van gehoorzaamheid aan zijn hoogste baas op aarde.
Henk: Het lijkt er echt op dat hij Franciscus de wacht aanzegt. Terwijl ik juist het gevoel heb dat we nu juist een Paus hebben die dicht bij mensen staat.
Jan: Maar die Eijk van ons vindt dat een Paus maar één opdracht heeft en dat is om heel strikt regels te bewaken die absoluut niet meer van deze tijd zijn.
Ger: Precies Jan. Regeltjes waaraan de gemiddelde katholiek in onze streken geen enkele boodschap meer heeft. Ik leef ook volgens mijn eigen geweten en niet volgens regeltjes die ooit in het verleden bedacht zijn. Met zijn geroep zorgt Eijk er alleen maar voor dat er opnieuw mensen zullen zijn die zeggen.” Nou is het genoeg, ze kunnen me wat.”
Wim: Ik las in de krant dat het nu de grote vraag is welk van de twee stromingen het gaat winnen als het gaat om de nieuwe bisschop van Roermond. De rechtlijnigen onder aanvoering van Eijk die de leer van de kerk tot maat voor alle dingen maakt, of Franciscus die juist een menselijke kerk voorstaat. Die samen met het ‘voetvolk’, onderweg gaat om er samen wat van te maken.
Jan: Ik hoop dat waar wordt wat diezelfde krant ook schreef. Dat het uiteindelijk de paus is die de nieuwe man in Roermond benoemt, en niet die wereldvreemde Eijk in Utrecht.
Wim: Weten jullie wat me trouwens opvalt jongens? Dat we het in dit geval helemaal met elkaar eens zijn en dat mag je aan deze stamtafel toch wel een zeldzaamheid noemen. Alle reden om er nog eentje te vatten, voordat we op de zondagse soep aan gaan.

===============================================

Wiel: Ons Tienie heeft helemaal niets op met de politiek. En toch kon ze er vorige week na de dodenherdenking niet over uit, dat daarmee ook bijna het laatste uur heeft geslagen voor Raf Janssen als kernwethouder van Méél.
Lins: Ik denk dat Tien daarin niet alleen staat. Die man heeft zich enorm geliefd gemaakt onder de Méélse mensen. Als er iets bijzonders in ’t dorp te doen was, was Raf van de partij. Fijne vent, als je het mij vraagt.
Niek: Hij heeft natuurlijk hoge punten gescoord met zijn jaarlijkse optredens bij de sleuteloverdracht. Prachtig hoe hij zich van een heel eigen Mééls dialect kon bedienen. Hij had daarmee binnen de kortste keren de hele zaal op zijn hand. En zelf genoot Raf heel erg van de Vastelaovesmis die aan de sleuteloverdracht vooraf gaat.
Wiel: Ik denk dat we hem niet moeten wegzetten als een man die zich vooral laat zien, als er leuke dingen te doen zijn. Je zag hem ook op serieuze momenten. Als er lastige beslissingen moesten vallen en evengoed bij avondwakes of uitvaarten. Ik hoop dat het Raf en zijn vrouw de komende jaren goed mag gaan.
Lins: Ik ga er vanuit dat we hem de komende tijd bij gelegenheid nog best tegenkomen in ons dorp. Die heeft best een band opgebouwd met het mooiste dorp binnen Peel en Maas.

===============================================

Thei: De kerkbestuurders zijn een stevige poging aan het doen om de bijdrage die Méél zelf op tafel moet leggen voor de kerkrenovatie binnen te halen. Deze week een volle pagina in de ‘Hallo’.
Jo: Maar 170.000 euro ophalen is heel andere koek als een pagina in de ‘Hallo’ vol praten, al ben ik de eerste die hoopt dat het gaat lukken.
Lei: Frits Berben zou wel eens gelijk kunnen hebben dat er heel veel Meijelsen zijn, die vinden dat het een ramp zou zijn als dat kerkgebouw uit ons dorp zou verdwijnen. En dat geldt evenzeer voor mensen die de kerk alleen op speciale momenten van binnen zien als voor regelmatige kerkgangers, heb ik de indruk.
Thei: Ik heb ook weinig meer met de kerk . maar moet er niet aan denken dat dat gebouw in verval raakt. Klinkt misschien wat gek uit mijn mond, maar die kerk is toch de ‘ziel’ van ons Peeldorp, of niet soms? Ik denk dat ze moeten gaan proberen dat gebouw ook voor andere zaken open te stellen.
Jo: Ik heb al horen vertellen Thei, dat daar op dit moment al driftig aan gesleuteld wordt, al zullen daaraan ook wel weer allerlei haken en ogen zitten. Maar laat ons maar even afwachten waar die ‘denkers’ mee komen.

loader