Nao de Hòmmis

Tot ver in de jaren ’60 was de Hoogmis op zondagmorgen vaak tot de laatste plaats bezet. Ná de Hoogmis was het in de omliggende cafés niet veel anders. Onder het genot van een glas bier of een borrel werden verhalen verteld, ervaringen uitgewisseld en het dorpsnieuws aan elkaar doorverteld. In ‘Nao de Hòmmis’ gaan we wekelijks opnieuw dat dorpsnieuws aan elkaar doorvertellen. Humoristisch, ernstig, zelf gezien of van horen zeggen.

Nao de Hòmmis van zondag 25 november

Jeu: Het is me toch wat. Moet de winter nog beginnen en dan zijn er in ons dorp al mensen wekelijks met de oogst bezig.
Lei: Dat zouden dan boeren moeten zijn die nog wintertarwe zaaien, maar dat doet er bij mijn weten geen eentje meer.
Cor: Misschien keplaon dan. Zijn voorganger pastoor Schoenmakers sprak ook altijd over eerst zaaien en dan oogsten. Daar herinnert ook dat grote tableau achter het priesterkoor aan. Overgehouden aan het vorige oogstdankfeest trouwens.
Jeu: Jij zit behoorlijk warm Cor. Het Zijn de dames van de bloemengroep van de kerk en die van het zorgcentrum, die druk bezig zijn met de voorbereidingen van het oogstdankfeest in september volgend jaar.
Lei: Dan maken die vrouwen de woorden van Schoenmakers waar. Willen we weer een prachtig oogstdankfeest in ons dorp krijgen, dan moet er tijdig aan de voorbereidingen begonnen worden!

===============================================

Jan: Volgens mij stuurt die Teun Heldens aan op een carrière in de politiek. Naast raadslid in Peel en Maas is hij nu nummer vijf op de kandidatenlijst van de VVD voor de Provinciale Staten.
Thei: Zo, de Eerste Meijelnaar die in het provinciebestuur actief wordt.
Wim: Ho, ho. Dat was wel Jo Bouten die toen nog in Méél woonde. Jo zat in een grijs verleden voor dezelfde club in die Staten als waar die Teun bij hoort.
Jo: Ik weet toevallig dat de VVD nu 6 Statenzetels bezet. Is dat na de verkiezingen nog zo, dan is Teuntje niet alleen raadslid, maar ook Statenlid.
Wim: Het is hem van harte gegund. Jammer alleen dat het voor de verkeerde club is.
Jan: Maar dat denken anderen weer van die club waar jij bij elke verkiezing een affiche voor achter het raam hebt hangen. Ook wat dat betreft ‘ieder zijn ding!’
Thei: Het zou mij niks verwonderen als die Teun nog eens burgemeester wil worden. Nu op jonge leeftijd flink wat ervaring opdoen en dan over een aantal jaren doorstoten naar ‘het ambt’.
Jan: Je wilt toch niet zeggen dat Teun aast op de plek van ‘onze Wilma’? Ik ben helemaal aan die vrouw gewend. Dat die maar lekker blijft zitten, waar ze zit.
Jo: Duurt ook wel nog wat jaartjes voor die Teun zover is. Misschien ook maar eens eerst stage lopen bij oud wethouder Roland van Kessel die onlangs gepromoveerd is tot burgemeester van Cranendonck.

===============================================

Wiel: Méél heeft er weer een prachtige zaak bij. De Versmarkt van Lotte en Berry in de voormalige fietsenzaak van Ride Bike. Nu maar hopen dat hun daar een langer leven beschoren is als hun voorganger.
Lins: Volgens mij heeft dat jonge stel goed warm gelopen op de Groenteboerderij van Wiel Basten en nu de sprong gewaagd. Ze kunnen in die nieuwe zaak natuurlijk ook veel beter hun kwaliteiten laten zien als op de Kurversweg. Ze beschikken nu over een grote keuken waar ze allerlei kant- en klare- producten kunnen bereiden.
Piet: Ik hoorde zelfs dat je er allerlei lekkere broodjes kunt krijgen. Jammer trouwens dat er op die plek weinig parkeerruimte is. Die was er bij Wiel volop.
Wiel: Maar jongens, de meeste van ons kunnen nog best fietsen. Waarom moeten we voor wat boodschappen steeds de auto van stal halen?

===============================================

Bert: Mooie Cecilia-viering met de Harmonie afgelopen zondag in de kerk. Jammer dat daar niet meer volk op afkomt.
Henk: Het is maar wat je verwachtingen zijn. Ik vond het helemaal niet zo slecht. En dat gold ook voor gisteravond, toen schutterij Sint Nicolaas de Dienst opluisterde voor hun patroonheilige.
Ger: Ze hebben de boel natuurlijk goed opgewarmd voor de Sint, die nu in de kerk alle Méélse kleintjes ontvangt. Elk jaar weer een heel spektakel.
Bert: Maar te hopen dat ons dorp al die toestanden rond Zwarte Piet bespaard blijven.
Jan: Weten jullie wat ík niet snap? Overal in jet land worden de mensen de laatste jaren doodgegooid met gigantische reclames rond Black Friday, dat is komen overwaaien uit Amerika. Rond Zwarte Piet een vreselijke bombarie en niemand die zich beklaagd over Black Friday. Ik heb vroeger nooit geen Engels geleerd, maar ik weet in ieder geval dat Black, zwart betekent.
Henk: Misschien moeten we dan volgend jaar maar spreken over het feest van ‘de Saint en Black Pete

===============================================

Aan de tapkast

Op vrijdagmiddag wordt er in het Oranje Hotel altijd druk gekaart door de KBO. Als het afgelopen is, moet er door een groepje in de regel nog eens stevig nagekaart worden aan de tapkast. We vingen het volgende twistgesprek op tussen Sjef en Thei.
Thei: Jij moet eerst maar eens kaarten gaan leren vriend, voordat je hier de boel komt verstieren. Hoe kom je er nou in Godsnaam bij om in het eerste potje, al direct schoppenboer bij te leggen?
Sjef: Maar man, ik kon toch niet anders. Ik had die boer bloot, wat wil ik dan?
Jo: (sussend) Maar goed Jan dat het de boer was. Als de vrouw bloot was geweest, was je thuis gebleven en zat je nu niet met ons met een lekkere borrel hier aan ’t buffet…

 

loader