Nao de Hòmmis

Tot ver in de jaren ’60 was de Hoogmis op zondagmorgen vaak tot de laatste plaats bezet. Ná de Hoogmis was het in de omliggende cafés niet veel anders. Onder het genot van een glas bier of een borrel werden verhalen verteld, ervaringen uitgewisseld en het dorpsnieuws aan elkaar doorverteld. In ‘Nao de Hòmmis’ gaan we wekelijks opnieuw dat dorpsnieuws aan elkaar doorvertellen. Humoristisch, ernstig, zelf gezien of van horen zeggen.

Nao de Hòmmis van zondag 30 juni

Jo: De zomer heeft afgelopen week weer een vliegende start gemaakt.
Cor: Dat mag je zeggen Jo. Ons An en ik hebben direct weer het tropenrooster ingevoerd. ’s Morgens vroeg op en dan in die vroege uren, de ene dag doen wat er in huis moet gebeuren en de andere morgen samen fietsen. Zaten twee morgens al om half acht op de fiets. Heerlijk fietsen in de vroege morgen en zorgen dat we rond half elf, elf uur weer thuis zijn.
Wim: Dat is een beetje vergelijkbaar met het dagritme dat Ien en ik aanhouden. Hebben ook nog een avond hier lekker op het terras gezeten met een oude dienstkameraad van me die samen met zijn vrouw op bezoek was. Daar zit trouwens een mooi verhaal aan vast. Hij komt uit Drenthe en heeft zijn vrouw hier in Meijel leren kennen: bij ‘Gooden zin Gaat’.
Giel: Dat is dan beslist niet de enige geweest. Een schoolkameraad van me heeft daar ook zijn lief gevonden. Sterk trouwens; die meid – Carla – kwam ook uit Drenthe. Blijkbaar past dat Drents hoogveen aardig bij het laagveen van onze Peel.
Cor: Mooi trouwens die foto op de parochie-weblog over ‘Gooden zin Gaat’ deze week. Zal bij aardig wat mensen in ons dorp mooie herinneringen hebben opgeroepen. Zou trouwens prachtig zijn geweest als zo’n recreatiepark midden in het dorp was blijven bestaan.
Jo: En prachtig voor de middenstand: supermarkt, bakker, slager, noem maar op.
Wim: En niet te vergeten voor de caféhouders. Overvolle terrassen tot laat in de avond.
Giel: En toch nauwelijks overlast. En die vakantiegangers mengden zich prima met het Mééls volk. Tegenwoordig gaat de jeugd naar de Spaanse Costa’s; wij hadden ons vakantievermaak in eigen dorp.

===============================================

Wiel: Het politiekorps Horst/Peel en Maas heeft aardige problemen, als je de media moet geloven. Een paar maanden terug al vier dienders buiten dienst gesteld en nu opnieuw drie. Dat is voor zo’n klein corps geen katte…!
Lei: Over de redenen sijpelt maar weinig naar buiten. Het zou vooral te maken hebben met niet passend gedrag t.o.v. collega’s, de leiding maar ook de organisatie. Als je het mij vraagt kan dat aardig verziekend werken binnen een club waar je toch sterk op elkaar moet kunnen rekenen.
Lins: Inderdaad. En met een beetje pech straks ook nog extra diensten draaien in plaats van vakantie. Dan raakt de sfeer wel heel erg verziekt.
Wiel: Het grote probleem zal nog zijn, dat als straks het onderzoek is afgerond en er geen ontslag volgt, ze met zijn allen weer goed door een en dezelfde deur moeten kunnen. Vooral bij politie en brandweer lijkt me dat een voorwaarde om als dienst goed te kunnen functioneren. Overplaatsing zou dan wel eens de enige mogelijkheid zijn.
Lei: Maar als die appels écht rot zijn, zit daar natuurlijk geen enkele andere politiechef op te wachten.
Piet: Ik hoorde deze week ook nieuws over een ander soort brigadiers en even noodzakelijk als die van de politie. De basisschool schijnt maar heel moeilijk aan verkeersbrigadiers voor het komende schooljaar te komen.
Lei: Dat is dan niet zo best. Die zijn toch echt wel noodzakelijk willen de kinderen veilig van en naar school kunnen. Het probleem is natuurlijk dat bijna alle moeders tegenwoordig een baan hebben en er dan geen tijd meer is voor dit soort dingen.
Wiel: Ook hier zullen de oma’s wel weer aan de bak moeten. Ons aller Anny Hansen kan dat werk nu eenmaal niet in haar eentje af.
Lins: Maar waarom ook dit weer afschuiven op onze vrouwen? Waarom zouden wij, zoals we hier zitten, ons niet kunnen aanmelden?
Piet: Je hebt gelijk Lins. Daar moet ieder van ons de komende week maar eens goed over nadenken.

===============================================

Jan: De voorbereidingen voor het Oogstdankfeest in september zijn alweer volop aan de gang. De creatieve geest achter het geheel – Moniek Koopmans – is samen met haar bloemengroep de grote lijnen alsmaar verder aan het verfijnen.
Thei: Afgaande op beide voorgaande keren, gaat het ongetwijfeld weer iets prachtigs worden. En de aanpak met zo’n Moniek wordt natuurlijk alsmaar professioneler. Zij hebben nu ook een eigen website: www.oogstfeestmeijel.nl . Ze zullen ons via die site de komende maanden ongetwijfeld blijven informeren.
Jan: En die website is niet de enige manier. Gistermorgen hebben ze als start voor het feest van dit jaar een mooie ‘banner’, zoals ze dat tegenwoordig noemen, op de voorgevel van de kerk aangebracht.
Thei: En het thema van drie jaar geleden – ‘zaaien, oogsten, danken’ – krijgt nu een mooi vervolg met ‘dromen komen tot leven’.
Jan: De Méélse mensen – maar ook die uit de omliggende dorpen – kunnen de datum, maar het beste alvast op de keukenkalender noteren: 21, 22 en 23 september.

loader