Nao de Hòmmis

Tot ver in de jaren ’60 was de Hoogmis op zondagmorgen vaak tot de laatste plaats bezet. Ná de Hoogmis was het in de omliggende cafés niet veel anders. Onder het genot van een glas bier of een borrel werden verhalen verteld, ervaringen uitgewisseld en het dorpsnieuws aan elkaar doorverteld. In ‘Nao de Hòmmis’ gaan we wekelijks opnieuw dat dorpsnieuws aan elkaar doorvertellen. Humoristisch, ernstig, zelf gezien of van horen zeggen.

Nao de Hòmmis van zondag 26 januari

Jan: Hebben jullie afgelopen donderdag de foto van de week gezien, genomen vanaf de Belfort toren? Wat een horizonvervuiling!
Giel: Je bedoelt toch zeker niet de toren van onze kathedraal, maar die foeilelijke mast die ervoor staat.
Jan: Juist ja. Ze zouden tot aan de Raad van State moeten procederen om dat ding daar weg te halen!
Sjra: We zouden kunnen kijken of een handige jongen van de schutterij er een mooie kogelvanger van weet te maken bij ons schutterslokaal en anders moeten die van ‘Sinterklos’ het onding maar verkopen als oud-ijzer.
Wim: Of er een mooi schutters-monument voor bij de ingang van de ‘feestwei’ van het OLS in juli van maken.
Giel: Maar wacht eens even jongens. Dat kan ook een vooropgezet doel van die Mart en Jo zijn. Een paar jaar geleden – toen het plan voor een kabelbaan over de Maas in Venlo vastliep – is toch dat plan geopperd voor een kabelbaan tussen de kerktoren en die uitkijktoren. Die mast kan mooi gaan fungeren als tussenstation op dat traject.
Sjra: Maar hoe dan ook, Méél heeft wel recht op die duidelijkheid. Maar als Jo en Mart er niks mee van doen hebben moeten we Maastricht en desnoods Den Haag duidelijk maken dat het ding weg moet. Desnoods met de schutterijen naar het Gouvernement en naar het Malieveld. Die politici wordt het grúún en blauw voor de ogen als we opmarcheren. Die tractoren van een paar maanden geleden, is daar kinderspel bij!

===============================================

Lins: Nu zit de kans er opnieuw dik in, dat de nieuwbouwplannen voor een nieuwe basisschool in Méél opnieuw uitgesteld gaan worden.
Theo: Waar haal je die wijsheid weer vandaan?
Lins: Zal ik jullie vertellen. Er is een Initiatiefgroep in ons dorp om te komen tot een Openbare School in Meijel, naast de katholieke school die we sinds mensenheugenis in ons dorp kennen.
Jo: Maar de verwachting is toch dat het aantal kinderen in de dorpen verder achteruit zal gaan?
Lins: Dat mag wel zo zijn, maar als zo’n Initiatiefgroep voldoende handtekeningen weet te verzamelen, krijgen ze sterke papieren in handen. En dan zou wel eens bezien moeten worden of de huidige plannen voor ‘unne nieuwe Doelhof’ niet bijgesteld moeten worden. En dat zou die nieuwbouwplannen wel eens jaren kunnen gaan vertragen.
Theo: Ze moeten het toch echt niet veel gekker gaan maken.
Lins: Teun Heldens was er al als de kippen bij en heeft vragen gesteld aan het College, hoe die met het nieuwe initiatief willen omgaan. En dat is een mènneke dat zich in zaken vastbijt.
Jo: Of je daar dan in zo’n geval blij mee moet zijn is toch maar de grote vraag.

===============================================

Lei: Het was – zoals zo vaak – weer een week van mee- en tegenvallers. De meevaller was er deze week ongetwijfeld voor ons aller An. De Brabantse leiendekkers waren weer voor een paar dagen in ons dorp en die heeft ze natuurlijk weer heerlijk kunnen verwennen met dat koude weer. De verwarming in het hok van de kerkhofploeg een paar graden hoger, vers gezette koffie en natuurlijk een lekker stukske vlaai van Dikke Mik.
Wiel: En wat zou jij dan de tégenvaller van de week willen noemen Jo? Ik weet er ook wel een en die was er voor al die mensen die dachten dat de koning bij zijn werkbezoek aan Baarlo en Kessel toch ook even een bliksembezoek aan Meijel zou brengen.
Lei: Precies Wiel. Maar de grote vraag was, wáár hij zou opdagen bij dat bezoekje.
Joep: Ik hoorde al dat er zich eentje van de parochieweblog had verschanst bij de Belfort-toren. Het gerucht ging dat de koning met eigen ogen wilde zien wat daar zoal vertimmerd werd. Toen die van de weblog daar ook Mart en Jo zag rondstruinen, was hij er al bijna zeker van dat hij een geweldige primeur had. Maar niks daarvan. In de hele Peel geen koning te bekennen en veel kou geleden!
Lei: Anderen dachten dat hij een korte wandeling door ons centrum zou maken met Joost Stemkens. De auto parkeren bij de Alexanderhof, dan over het Alexanderplein en het kerkhof de nieuwe verlichting van ons ‘kathedraal’ bewonderen en als afsluiter een tas koffie met een Peelneut in het Oranje Hotel. Daar is hij jaren geleden op Koninginnedag ook al eens geweest met moeder Beatrix.
Wiel: Dat bezoek van Beatrix destijds, dook ook weer in een ander verband op. De koning zou in het schutterslokaal van Willibrord een paar pilskes drinken met het winnende OLS-zestal. ’s Morgens was op die plek al een grote wagen van ‘Het bier van Hier’ gesignaleerd en ’s middags was Peter Daniëls ‘himself’ daar de glazen een extra beurt aan het geven.
Joep: Maar die wandeling met Joost zou best wel eens gepland kunnen zijn. Maar de koning zou daar wel eens van afgezien kunnen hebben na het ‘ronde-tafel-gesprek’ met al de voormannen uit de diverse kernen. Onze Joost had daar het hoogste woord. Misschien heeft hij wel wat ‘te hòch van de tórre geblaoze’ en heeft de koning het hazepad gekozen.
Lei: Op het Hazepad is ie niet geweest. Dan had ik dat wel gehoord van de dochter, die daar woont!
Joep: Lei ik bedoel dat figuurlijk. Die Joost heeft hem de kop gek gemaakt over ons Peelgeluk en toen zag Willem de bui al hangen. Het is namelijk zo goed als rond dat Maxima in het voorjaar onze vernieuwde kathedraal komt openen. Als Joost die Maxima dan ook de kop zo gek maakt over ons Peelgeluk zou die er wel eens voor kunnen kiezen om voorgoed in Méél te blijven.
Wiel: Ja en dan kunnen we op de weblog lezen dat ze – net als die Harry in Engeland – afziet van alle Koninklijke privileges – en van ‘urre Willem’ en er voor kiest voorgoed bij dat rauwe volk hier aan de rand van de Pieël te blijven…

 

loader