Nao de Hòmmis

Nao de Hòmmis van zondag 9 januari 2022

Tot ver in de jaren ’60 was de Hoogmis op zondagmorgen vaak tot de laatste plaats bezet. Ná de Hoogmis was het in de omliggende cafés niet veel anders. Onder het genot van een glas bier of een borrel werden verhalen verteld, ervaringen uitgewisseld en het dorpsnieuws aan elkaar doorverteld. In ‘Nao de Hòmmis’ gaan we wekelijks opnieuw dat dorpsnieuws aan elkaar doorvertellen. Humoristisch, ernstig, zelf gezien of van horen zeggen.

Jan heeft, precies in het weekend dat in Meijel eigenlijk de Vastelaoves Prins zou zijn uitgekomen,
een wel heel bijzondere persoonlijke brief ontvangen …

Z.K.H. Willem-Alexander Claus George Ferdinand, Koning der Nederlanden
Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg
Markies van Veere en Vlissingen
Graaf van Katzenelnbogen, Vianden, Diez, Spiegelberg, Buren, Leerdam en Culemborg
Burggraaf van Antwerpen
Baron van Breda, Diest, Beilstein, de stad Grave, het land van Cuijk, IJsselstein, Cranendonck,
Eindhoven, Liesveld, Herstal, Waaste, Arlay en Nozeroy
Vrijheer van Ameland
Heer van Loo, Soest, Baarn, Willemstad en Montfort.

Driekoningen, 6 januari 2022 – Den Haag
Gewaardeerde Meijelse Landgenoot,
Mijn bovenste Jan,

Achteraf, bij nader inzien, hebben Wij –als Uw Koninklijke Familie- niet geleerd van achteraf recent gemaakte excuses. Zo ook, het nog niet bezoeken van de Heere van Meijel. Velen zijn deze gebeurtenis, dat ik aan Meijel meermaals voorbij gekoetst ben, mogelijk vergeten. Of willen, als rechtgeaarde Monarchisten, er niets meer van weten. En, dat mag.
Het hebben van een ceremoniële, zeer vorstelijk betaalde en bevoorrechte Status, is nu wederom geen voorbeeld voor ons land, of voor jullie Opper-Overkwartier Méél. Waarbij onze sympathie voor dit Duerup toch echt verder gaat, dan woorden van spijt achteraf. Denk alleen al aan Ons bezoek op Koninginnedag 1986. Vijfendertig jaar geleden, alweer.
Onze dochter –die U als onderdaan: Koninklijke Hoogheid mag noemen – want Amalia, is 18 jaar geworden. Ik wil het nu niet hebben over haar verjaardagssoiréé die ze heeft georganiseerd. Via haar Appgroepje: ‘We Are Royalties’. En U, de belastingbetaler, die kosten reeds vooraf hebben betaald. Via de Staatskas –maar dat terzijde.. Onze Dochter dus, kent de omgeving van de Peel al heel goed. Door haar voorliefde voor paardensport.
Als vader van 3 dochters (Amalia, Alexia en Ariane – Triple AAA dus) allen prinsessen, en mijn altijd, nou ja meestal, glimlachende ega Maxima –als hun maximale Mama : Wij allen, schamen ons diep, dat wij nog niet geweest zijn. Om niet vooraf, met elkaar, nagedacht te hebben over deze mogelijke beschadiging aan Ons imago. Ook Wij lazen het in de ‘Story’. En zeggen, derhalve nu oprecht, ambtelijk en ambachtelijk: “Sorry”.
Ik heb de lakeien opgedragen, het boetekleed weer van de paleiszolder te halen. En het daar niet meer te brengen, voordat We langs zijn geweest. Want weet u, het gewicht van dit boetekleed is een zware last. Ook voor de rug van de lakeien, en hun schouders. Waarover Wij, achteraf bij nader inzien, ook nog eens aansprakelijk gesteld kunnen worden –maar dat ook terzijde.
Ik wens u, en de uwen, een mooi vuurwerkvrij 2022.
Mijn Koninklijke Excuses, omdat ik met andere zaken des levens actiever aan de gang was –met mijn functie elders- dan dat ik naar jullie gekomen ben.
Vanaf Mijn Kroondomein,
 Alex, & ander s
 Willem (VI)

loader