Om even bij stil te staan

 

WK 23-2022: Wekelijkse gedachten door kapelaan Roger Maenen
Maria, Moeder van de Kerk (2de Pinksterdag)
De verbintenis die paus Franciscus (in 2018) voor deze 2de Pinksterdag heeft gemaakt met Maria als ‘Moeder van de Kerk’, is te vergelijken met de viering van het Onbevlekt Hart van Maria daags na het Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus
Beide verbindingen brengen de nauwe band aan het licht tussen de persoon van Maria met het Christusmysterie, en met het mysterie van de Kerk.

 

loader