Om even bij stil te staan

 

 

Wekelijkse gedachten door kapelaan Roger Maenen

Gedachtenis-gedachte
22 november
de bomen komen uit de grond
en uit hun stam de twijgen
en ied’reen vindt het heel gewoon
dat zij weer bladeren krijgen
we zien ze vallen op de grond
en dan opnieuw weer groeien
zo heeft de aarde ons geleerd
dat ál wat sterft zal bloeien
(was de tekst op het gedachtenis-prentje
van Huub Grommen,
Afscheid 22 november 2018.
Overleden 17 november)

 

loader