Om even bij stil te staan

 

WK 45-2022: Wekelijkse gedachten door kapelaan Roger Maenen
7 november, Heiligendag van Sint-Willibrordus
Sint-Willibrordus heeft als beeld, vaak
een speelgoed kerkje in de hand.
Dit was ook, de afbeelding op de OLS vlag.
De Dom van het aartsbisdom Utrecht.

Maar, soms ook wordt Willibrord afgebeeld met een tonnetje.
Dat is dan geen wijwater, maar een wijnvat!
De legende vertelt, dat de bisschop eens een maaltijd voor armen
in de stad had georganiseerd.
Toen was er niet genoeg wijn, alleen maar één enkel tonnetje.
Hij tapte uit dat vaatje; er was toch genoeg voor iedereen.
Als je over God wilt praten, dan kan je dat het beste doen tussen
mensen die samen rond de tafel zitten, en om elkaar geven –
vond Willibrord.
Hij is ook voor onze tijd de beschermpatroon van de kerk in Nederland.
En natuurlijk, van onze ‘Grúún’ Sjutterij Sint Willibrordus.

 

 

loader