Om even bij stil te staan

 

WK 52-2022: Wekelijkse gedachten door kapelaan Roger Maenen
Kerstwens
Goede God,
Gij spreekt ons toe in goede mensen
en in de stilte van ons eigen hart.
God, wij danken U voor uw komst in deze wereld.
Gij hebt ons Uw Zoon Jezus geschonken.
Wij danken U
dat hij woorden van goedheid gesproken heeft,
dat hij met iedereen, zowel armen als rijken, herders en koningen,
aan tafel ging.
Om dit alles zijn wij dankbaar
en bidden wij:
Vrede, vrede, vrede op aarde aan alle mensen
die van goede wil zijn!

 

loader