Om even bij stil te staan

 

WK 14-2023: Wekelijkse gedachten door kapelaan Roger Maenen

De Paasmorgen
Toen ze Jezus weer zagen,
droeg Hij zelfs zijn wonden nog in zijn handen en zijn zijde.
En toch wisten ze: nu bloeit voor ons, een nieuw begin.
Omdat Hij, die zelf het Leven is,
zelfs uit ’t diepste graf, en doodse nacht,
nieuw leven wekt…

loader