Om even bij stil te staan

 

WK 11-2022: Wekelijkse gedachten door kapelaan Roger Maenen
Wie zwijgt over het kwaad,
werkt ermee samen.
Martin Luther King
(tekst op de Gerarduskalender,
op Wereldgebedsdag)

 

loader