‘Vanuit de zijbeuk’

‘Vanuit de zijbeuk’ is de vaste column op onze weblog die afwisselend door enkele mensen uit onze parochie wordt ingevuld. Ze geven zo hun eigen kijk op gebeurtenissen in ons eigen dorp of ‘de grote wereld’. De ene keer puntig en uitdagend, dan weer met een grote knipoog.

Een wereld van uitersten!

 

Bericht 1
In december worden in het unieke natuurgebied Oostvaardersplassen massaal grote grazers (herten, runderen en paarden) afgeschoten. We zijn wekenlang getuige van verhitte discussies tussen voor- en tegenstanders van bijvoeren. De voorstanders van bijvoeren willen een einde maken aan de dierenkwellerij in het gebied. De tegenstanders ervan vinden, dat de natuur haar gang moet gaan.

Bericht 2
In dezelfde maand berichtten kranten, radio en televisie dagenlang over koe Hermien uit het Overijsselse Luttele enkele tientallen kilometers verderop die op weg naar het slachthuis weet te ontsnappen en voor veel beroering zorgt.

Hoe het verder gaat…
1 Nadat we wekenlang ‘getrakteerd’ zijn op de meest vreselijke beelden uit het gebied meldde Staatsbosbeheer in april, dat tussen begin december en eind maart ruim 3.000 grote grazers het loodje hebben gelegd. Zo’n 90 procent door afschot dus letterlijk door lood geraakt en 10 procent door ondervoeding en uitputting. De ene dood is nog vreselijker dan de andere, als u het mij vraagt. Er breken nu ongetwijfeld maanden aan dure rapporten aan met adviezen hoe het volgende winter verder moet.
2 Hoe anders is het enkele tientallen kilometers verderop. U weet wel, waar die ‘beroemde’ koe Hermien aan haar belagers en daarmee aan een zekere dood ontsnapte. Na een geldinzamelingsactie, die binnen de kortste keren € 50.000 oplevert, krijgt de koe een plekje in een koeienrusthuis in Friesland, waar ze tot aan haar dood van haar oude dag mag genieten. En hoe! Begin mei lieten de kranten ons prachtige foto’s zien van een uitbundige Hermien, die in de wei bij het rusthuis met volle teugen genoot van het fraaie voorjaarsweer.
In de Oostvaardersplassen worden intussen de laatste kadavers geruimd…

Mat

 

loader