‘Vanuit de zijbeuk’

‘Vanuit de zijbeuk’ is de vaste column op onze weblog die afwisselend door enkele mensen uit onze parochie wordt ingevuld. Ze geven zo hun eigen kijk op gebeurtenissen in ons eigen dorp of ‘de grote wereld’. De ene keer puntig en uitdagend, dan weer met een grote knipoog.

Mijn hoop, mijn wens

Woensdag 10 oktober was het dan zover. ”Eindelijk witte rook” meldde De Limburger. Deken Harrie Smeets uit Venray, wordt onze nieuwe bisschop. Lovende woorden alom, zowel in de landelijke als de regionale pers. Smeets is een man, die midden in de wereld, midden in de kerk en midden tussen de mensen staat, valt alom te beluisteren. Zijn wapenspreuk sluit hier mooi op aan: ‘In Gods naam mensen lief hebben’.
Ook over aandachtspunten en aanpak, liet hij de journalisten verstandige woorden optekenen. “Er zijn bergen te verzetten. Bergen als de aanhoudende leegloop van de kerk, de daarmee steeds zorgelijker wordende financiële situatie en de enorme schaduw van het misbruikschandaal”. En over de aanpak: “Ik heb kleinere bergen gezien en bedwongen. Een grote berg is niet anders. Als je dat schepje voor schepje doet, dan kom je een heel eind”.
Woorden van een verstandig mens, denk ik dan. Een man naar mijn hart.
Voordat je echter die bergen – schepje voor schepje – kunt gaan verzetten, moet je wel weten in welke ríchting en met welke míddelen je dat gaat doen. In het bisschoppelijk paleis aan de Pollartstraat en in de burelen aan de Swalmerstraat zal hier hard aan gewerkt moeten worden. Parochies zullen hierop in hun beleid moeten aansluiten. En van meet af aan moet er alles aan gedaan worden om ook de lokale gemeenschappen daarin mee te krijgen. Dit alles vereist op alle niveaus een grote mate van openheid, willen we er sámen in slagen die bergen schepje voor schepje in de goede richting te verplaatsen. En als we dan samen weten wat we willen kan de uitvoering ter hand worden genomen. Ik stel voor op al die plekken – van bisschoppelijk paleis tot al onze parochiekerken – de komende jaren grote borden met daarop de tekst ‘Werk in uitvoering’ te plaatsen.
Ik hoop van harte dat onze nieuwe bisschop in deze geest sámen met Gods Volk in Limburg onderweg gaat en ik wens hem daarin heel veel succes!

Mat

 

loader