‘Vanuit de zijbeuk’

‘Vanuit de zijbeuk’ is de vaste column op de zaterdag, die afwisselend door enkele mensen – betrokken bij onze parochie – wordt ingevuld. Ze geven zo hun eigen kijk op persoonlijke ervaringen en gebeurtenissen in eigen dorp, binnen de kerk of in ‘de grote wereld’. De ene keer ernstig, dan puntig en uitdagend en een volgende keer met een grote knipoog.

Kanjer

De vitaliteit van een dorpsgemeenschap – maar ook die van een parochie – wordt in belangrijke mate bepaald, door mannen en vrouwen die zich daar dag in dag uit voor inzetten. De een zie je in allerlei bestuursfuncties opduiken, anderen zijn vooral achter de schermen te vinden. En voor haar vitaliteit kan dat dorp of die parochie niet zonder de een, noch de ander. Natuurlijk zijn er ook mannen en vrouwen, die op beide fronten actief zijn. Bestuurlijk bepalen ze mee de richting, maar zetten zich vervolgens even sterk in om die bestuurlijke richting mee om te zetten in daden. En dan duikt er zo heel af en toe in elke kern wel eens iemand op, die dat ook nog eens een keer doet op beide fronten: zowel in de dorpsgemeenschap als de parochie.
Die laatsten mag je betitelen als de echte allrounders, de alleskunners. Voor en achter de schermen vormen ze de verbindingslijn tussen die dorpsgemeenschap en de parochie. Mede dankzij dit soort mensen is er in ons dorp nog steeds sprake van een stevige band tussen ‘kéérk en dèùrep’. En beide doen daar – gelukkig maar – hun voordeel mee. In een column een paar weken geleden hebben we daar nog een paar voorbeelden van gegeven.
Eén van die alleskunners – van die ‘verbinders’ in ons dorp – was jarenlang Huub Grommen. Huub, die vorig jaar – na een lang ziektebed – op 17 november overleed. Bestuurlijk actief in kerkbestuur, dorpsoverleg en op andere plekken. Als ouderenadviseur van de KBO dagelijks onderweg om ‘Méélse mensen’ van advies te dienen, zaken voor hun te regelen en zo nodig hun recht af te dwingen. Huub was onze ‘dorpsondersteuner’ voordat het woord uitgevonden was!
Ook was hij van maandag tot en met zondag vele uren op de meest uiteenlopende terreinen actief voor onze ‘kéérk’. Van ‘kerkopener’ tot het wekelijks persoonlijk ‘bemensen’ van het spreekuur en tot het mee vorm geven aan vernieuwende parochie-activiteiten. Van ‘klokkenluider’ tot initiatiefnemer, samen met zijn zoon – en nu zoons – van onze weblog, die u nu leest. Samen met ons beiden vormde Huub het – columnisten-trio, waarbij hij vaak opviel door zijn spitsvondigheden. Aan mee zoeken naar ‘de wijsheid van de week’, kon Huub heel veel lol beleven. Ook dat was Huub.
En je mag wel zeggen dat – in de periode dat pastoor Schoenmakers uitviel en kapelaan Roger hier nog niet benoemd was – Huub ‘ons kéérk’ overeind hield. Alleen al om elk weekend en voor elke ‘afscheidsviering’ een vervanger te vinden, hing hij vaker uren aan de lijn. Hij haalde ze daarvoor – als het moest – uit Brabant tot voorbij Weert naar Meijel.
Mensen als Huub waren, zijn en blijven van onschatbare waarde voor dorp en parochie.

Kapelaan Roger en Mat

 

loader