‘Vanuit de zijbeuk’

‘Vanuit de zijbeuk’ is de vaste column op de zaterdag, die afwisselend door enkele mensen – betrokken bij onze parochie – wordt ingevuld. Ze geven zo hun eigen kijk op persoonlijke ervaringen en gebeurtenissen in eigen dorp, binnen de kerk of in ‘de grote wereld’. De ene keer ernstig, dan puntig en uitdagend en een volgende keer met een grote knipoog.

Weer naar school

Ik geloof – met de woorden van Maria Montessori – dat God “in ieder kind, Zijn licht heeft ontstoken”.
Ik geloof absoluut niet, in het ‘etiketteren’ van kinderen .

Ik geloof, dat passend onderwijs ons allemaal helpt herinneren, dat ieder kind ertoe doet;
Ik geloof absoluut niet, dat passend onderwijs gaat over het ‘wegzetten van kinderen, op basis van ingewikkelde procedures, en planningen’.

Ik geloof dat opvoeding en onderwijs de taak, en verantwoordelijkheid hebben, elk kind te ondersteunen op haar of zijn levenspad.
Ik verzet me tegen etiketten.
Ik vind, dat we alle kinderen hun eigen positieve ‘label’ zouden mogen gunnen:
Niet van ‘ADHD’, maar van bijvoorbeeld… ‘activist’.
Niet van ‘borderliner’, maar van bijvoorbeeld… ‘bedenkster’.
Niet van ‘manisch’, maar van… ‘atleet’.
Niet van “bipolair”, maar van… ‘onderneemster’.

Deze positieve ‘labels’ bedacht ik in deze zomervakantietijd niet zelf.
Ik zag ze in een ontroerend filmpje op YouTube, bij de website:
www.gunkinderenhuneigenlabel.nl

Roger

loader