‘Vanuit de zijbeuk’

week 01-2021: Schrander  (door Roger)

‘Vanuit de zijbeuk’ is de vaste column op de zaterdag, die afwisselend door enkele mensen – betrokken bij onze parochie – wordt ingevuld. Ze geven zo hun eigen kijk op persoonlijke ervaringen en gebeurtenissen in eigen dorp, binnen de kerk of in ‘de grote wereld’. De ene keer ernstig, dan puntig en uitdagend en een volgende keer met een grote knipoog.

Hier te lande is een besluit, vaak het nieuwe begin van weer een discussie. Vele Medelanders zijn het er dan mee ‘on’eens. Het intelligente debat, steeds maar weer herhaald. De hele dag door, op TV en radio.
Is dat ook, altijd, slim? En zijn dat dan zomaar, en als vanzelf, synoniemen??
Van Dale zegt: ‘intelligent’ betekent verstandig, schrander, vlug van begrip. En ‘slim’ is dan uitgeslapen, schrander en snugger.
“Schrander” is de verbindende eigenschap. Heeft wat, van beide.
Een beslissing ‘schrander’ bezien, is met gezond verstand er persoonlijk over nadenken. Even afstand nemen, voordelen zien of zoeken. Eigenbelang durven loslaten. In onze streken, van nuchtere geesten, heeft slim een tweede, bijbetekenis gekregen. Namelijk, ‘erg’. Schlimm, zeggen onze oostelijke buren.
Een schrandere denker of opmerking, noemen we hier dan ook voor de zekerheid ‘slim slim’. Bright, zeggen onze Engelse westelijke buren.
Dit woord, duikt steeds vaker op in Limburg. Brightlands, op plaatsen van slimme toepassingen van techniek en ontdekking. Helder, zeggen ze elders dichtbij, rond Eindhoven. “Wisj” – ieder, op eigen wijze.

Roger

 

 

loader