‘Vanuit de zijbeuk’

week 36-2021: Het goede doen, het slechte laten  (door Mat)

‘Vanuit de zijbeuk’ is de vaste column op de zaterdag, die afwisselend door enkele mensen – betrokken bij onze parochie – wordt ingevuld. Ze geven zo hun eigen kijk op persoonlijke ervaringen en gebeurtenissen in eigen dorp, binnen de kerk of in ‘de grote wereld’. De ene keer ernstig, dan puntig en uitdagend en een volgende keer met een grote knipoog.

In allerlei toonaarden en vormen kom je in de Bijbel en velerlei andere geschriften oproepen tegen om het goede te doen en het slechte te laten. Wat zouden we in deze wereld goed af zijn, als alle godsdiensten en ideologieën de mensen voorhielden, dat leven volgens dit principe het hoogste goed is. En om de wereld te verbeteren, moeten we volgens een ander aloud principe bij ons zelf beginnen: Dat begint er dus mee, dat kerkleiders en leiders van politieke bewegingen natuurlijk het goede voorbeeld moeten geven. Helaas is het principe – in kerk en wereld – in de loop der eeuwen onder een enorme woordenbrij met vele mitsen en maren, bedolven geraakt.
Het goede doen en het slechte laten. Ook onze gast-columnist Gerard Kessels houdt ons regelmatig voor, dat dit steeds meer zijn leidende principe is. En ik ben het met Gerard eens, dat elk mens wiens geweten een beetje gevormd is, diep van binnen best weet wat goed of slecht is.
Ik moest direct aan deze woorden denken, toen ik onlangs op de opiniepagina van mijn krant een betoog las van de Heerlense cultuurfilosoof Henk Smeijsters. Uitgangspunt voor het betoog van Smeijsters was het onlangs verschenen rapport van Herman Kaiser over de bestuurscultuur in het Limburgse CDA en de les, die daaruit getrokken moet worden. “De partij moet de opvatting loslaten, dat alles wat niet verboden is, daarmee ook is toegestaan”. Of zoals waarnemend gouverneur Johan Remkens het onlangs in NRC zei: “Niet alles wat strafrechtelijk geoorloofd is, is daarmee ook goed”. En ik ben het vervolgens helemaal met Smeijsters eens, dat dit probleem breder ligt dan alleen het CDA. Ook andere politieke partijen gaan op dit punt niet vrijuit en dat geldt evenzo voor het bedrijfsleven, vakbonden en kerken. Sterker, het raakt ieder mens. Het goede doen en het slechte laten, ook als het ons een keertje niet zo goed uitkomt.
Misschien zou de overheid – na de gratis zelftests, die ze in de nazomer verspreidde – iedere burger met Sinterklaas kunnen verrassen met een oer Hollands tegeltje met daarop de tekst: “Het goede doen en het slechte laten”. Valt het mogelijk te duur uit, dan mogen ze het ook op de achterkant van een bierviltje zetten. In het laatste geval kan iedere ontvanger er nog een ‘persoonlijke opdracht’ aan toevoegen. Het zou geen weggegooid geld zijn!

Mat

 

loader