‘Vanuit de zijbeuk’

week 13-2022: (door Roger)

‘Vanuit de zijbeuk’ is de vaste column op de zaterdag, die afwisselend wordt ingevuld door kapelaan Roger en Mat. Ze geven zo hun eigen kijk op persoonlijke ervaringen en gebeurtenissen in ons dorp, binnen de kerk of in ‘de grote wereld’. De ene keer ernstig, dan puntig en uitdagend en een volgende keer met een grote knipoog.

Franciscus

Paus Franciscus -Jorge Mario Bergoglio- heeft een voorkeur voor het openbaar vervoer.

Misschien ook, omdat zijn vader bij het spoorwezen werkte.

De avond na zijn verkiezing tot paus (nu 9 jaar geleden) stond volgens protocol, een limousine klaar. Paus Franciscus gebruikte deze niet, en stapte samen met de kardinalen in de bus terug. Naar hun verblijf in het Martha-gasthuis. Waar hij nu, nog steeds woont. En niet, in het pauselijke Paleis. Maar een appartement, bescheiden in ruimte.

Met de keuze van zijn pausnaam is onmiddellijk de liefde verbonden, die de vroegere Franciscus (1181-1226) had voor “Vrouwe Armoede”.

Bij zijn eerste woorden – en gebaren – op het sint Pietersplein was duidelijk, dat deze paus rekent op de verbondenheid en medewerking van velen.

 

Wij gaan samen binnenkort de Goede Week in. En gaan opweg naar het Pasen.

Palmzondag, is de dag van kortstondige jubel.

Jezus voelde al vlug ook de tegenkanting aan, die hij daar opriep.

Lucas heeft 3 hoofdstukken over de Goede Week.

Hoofdstuk 22 begint met een verraad, vanuit  zijn eigen college.

De Goede Week brengt ons in de bovenzaal, en bij de kern van de Eucharistie.

Jezus spreekt die avond over de Dienstbaarheid.

“De belangrijkste van jullie, moet de minste worden; en de leider de dienaar”. (Lc.22,26).

 

Van priester/paus Franciscus is bekend, dat hij de armen nabij wil zijn.

Wat hij op een heel treffende wijze op Witte Donderdag doet, als hij bij gevangenen of vluchtelingen neerknielt, en hun de voeten waste.

Paus Franciscus was 32 jaar, toen hij in december 1969 priester werd gewijd.

De Conciliesessies waren toen, net voorbij.

Had hij toen bij de Conciliebisschoppen gehoord, dan zou hij wellicht tijdens het Vaticaanse concilie deelgenomen hebben aan de werkgroep over de Armen. Waarbij toen, de Braziliaanse bisschop Helder Camara was.

Een groep van 40 bisschoppen ondertekende op 16 november 1965 met elkaar een pact.

In de catacomben van Domitila.

In de constitutie over de Kerk, verklaarden deze concilievaders, aansluitend bij het woord van Jezus dat “de Kerk met liefde allen omringt, die door menselijke zwakheid getroffen zijn. Meer nog: In de armen en lijdenden, erkent zij het evenbeeld van de arme en lijdende Jezus. Zij spant zich in om hun ellende te lenigen. En Christus zelf is het, die in hen wordt gediend”.

Franciscus verlevendigt dit Concilie-woord.

Wij mogen hem, en Jezus zelf, daarbij niet alleen laten.

 Roger

loader