‘Vanuit de zijbeuk’

‘Vanuit de zijbeuk’ is de vaste column op onze weblog die afwisselend door enkele mensen uit onze parochie wordt ingevuld. Ze geven zo hun eigen kijk op gebeurtenissen in ons eigen dorp of ‘de grote wereld’. De ene keer puntig en uitdagend, dan weer met een grote knipoog.

Eindelijk?

Ik heb er in eerdere columns al vaker blijk van gegeven: paus Franciscus is een man van mijn hart. Is wars van grootdoenerij, woont in een eenvoudig appartement en rijdt rond in een Fiatje. Brengt leven in de kerkelijke brouwerij met uitspraken over homo’s en abortus en laat onverholen blijken dat de kerk zich ingekapseld heeft in details en niet ter zaken doende kleine voorschriften. De curie moet er soms gek van worden en krijgt dan ook nog eens regelmatig zelf een spiegel voorgehouden.
Duidelijk is ook dat Franciscus graag toe wil naar een meer evenwaardige positie van de vrouw binnen de kerk. Maar hoe pak je het aan? Heel fundamenteel, zo heeft hij zich blijkbaar bedacht. Aanpakken bij de oorsprong! Rome maakte zeer onlangs bekend dat hij zich persoonlijk beijverd heeft om de Bijbelse rol van Maria Magdalena op te waarderen en haar gelijk te stellen met de apostelen. Dit terwijl ze door een van zijn verre voorgangers Gregorius nog als frivool (een vrouw van lichte zeden) was weggezet. Deze dwaling was inmiddels overigens al rechtgezet. Het Nieuwe Testament is duidelijk over haar rol: ze was aanwezig bij zowel de kruisiging als de graflegging van Jezus. Bovendien was zij de eerste die Jezus zag na zijn opstanding. Daaruit mag terecht de conclusie getrokken worden dat zij een belangrijke rol speelde in het leven van Jezus. En nu dus is ze gelijkgesteld met de apostelen (allen mannen). De apostelen die gezonden werden om de mensen te onderrichten. En het zijn de priesters (mannen) die in hun voetsporen getreden zijn. Maar als die vrouw Maria Magdelena nu gelijkgesteld is aan die twaalf mannen, waarom zouden vrouwen dan niet tot het priesterambt geroepen kunnen worden. Een ambt dat tot op dit moment nog steeds is voorbehouden aan mannen? Natuurlijk is het wat al te voorbarig om te veronderstellen dat deze fundamentele benadering van de rol van Maria Magdalena nu gelijk gaat fungeren als een hefboom om de vrouw eindelijk toe te laten tot het priesterambt. Maar toch… Het zou het begin kunnen van een beweging die ervoor gaat zorgen dat – ook in onze kerk – de vrouw niet langer ondergeschikt is aan de man. Wat zou dat fantastisch zijn!
En dat allemaal in gang gezet door een man die woont in een eenvoudig appartement in plaats van een paleis en een Fiatje verkiest boven een fraaie, dure slee. Ik zei het al aan het begin van dit stukje: een man van mijn hart!
Huub

loader