‘Vanuit de zijbeuk’

week 21-2023: (door Roger)

‘Vanuit de zijbeuk’ is de vaste column op de zaterdag, die afwisselend wordt ingevuld door kapelaan Roger en Mat. Ze geven zo hun eigen kijk op persoonlijke ervaringen en gebeurtenissen in ons dorp, binnen de kerk of in ‘de grote wereld’. De ene keer ernstig, dan puntig en uitdagend en een volgende keer met een grote knipoog.

tussen Pasen en Pinksteren

Het is een ietwat vaag soort periode van het jaar, de tijd tussen Pasen en Pinksteren.

Het voorjaar bruist de grond en de takken uit. De bloemenweelde siert de gaard. Overal bouwen vogeltjes en mensen, lustig aan hun nestje. Motoren worden van stal gehaald, caravans uit de winterstalling. Grootse aankondigingen van kunstroutes, en tuinbeurzen. Ook natuurlijk van de naderende, jaarlijkse wandel- en fiets 3 of 4 daagsen.

Destijds, toen turf of kolengestookte haarden en houtkachels de huiskamer nog verwarmden, schoten onze voormoeders subiet in de voorjaarsstand in deze periode. Immers, al die stofnesten en wat ze teweeg brachten, moesten gereinigd worden. Het huis werd met bezems gekeerd, dekens gelucht. Zou deze ‘Grote Schoonmaak’, nog steeds in de genen van de jongere generatie zitten?

De periode tussen Pasen en Pinksteren, krijgt vermoedelijk alleen nog in kerken een bepaalde rituele invulling. Daarbuiten denken weinigen er nog over na. Laat staan, dat het gros van de bevolking nog beseft of weet, wat Pinksteren eigenlijk inhoudt. Op de Pinkpop en boot-evenementen na, die aspecten van de Pinksterendagen (geest, en water) neigen te kleuren.

Naarmate een ontkerkelijking voortschrijdt, zullen steeds minder ‘ingezetenen van het Koninkrijk’ weet hebben van de betekenis van feestdagen. Na de Koningsdag, en 4 en 5 mei, vallen de vrije dagen van Hemelvaart en Pinksteren. En vooral ook tweede Pinksterdag is in de brede beleving een soort van ‘nationale feestdag’, waarvan praktisch weinigen nog de betekenis  van deze vrije dag kennen, en als zodanig zelfs vieren.

Sommige politici spreken daaromtrent steeds vaker van een ‘grote schoonmaak’ van de feestdagen. Of die zij zelf nog slechts zien, als ‘evenementen’. Maar misschien houden we beter oog, voor de opbloeiende, hernieuwde intensievere belangstelling voor de cultuur.

En de natuur zelf, de Schepping naar Gods Geest, kent ook steeds weer periodes van nieuwe lente…

Roger

loader