‘Vanuit de zijbeuk’

week 43-2023: (door Roger)

‘Vanuit de zijbeuk’ is de vaste column op de zaterdag, die afwisselend wordt ingevuld door kapelaan Roger en Mat. Ze geven zo hun eigen kijk op persoonlijke ervaringen en gebeurtenissen in ons dorp, binnen de kerk of in ‘de grote wereld’. De ene keer ernstig, dan puntig en uitdagend en een volgende keer met een grote knipoog.

Schrander

 Hier te lande is een meningsuiting of een besluit, vaak meteen het nieuwe begin van weer een discussie. Vele Medelanders zijn het er dan mee ‘on’eens. Het intelligente debat, steeds weer herhaald; de hele dag door op TV en radio.

Is dat ook altijd verstandig, en slim? En zijn dat dan zomaar en als vanzelf  synoniemen ??

Het Woordenboek “Van Dale” zegt: ‘Intelligent’ betekent:

‘verstandig, schrander, vlug van begrip’ ; en ‘Slim’ is dan: ‘uitgeslapen, schrander en snugger’.

“Schrander” is bij beide, de verbindende eigenschap; heeft wat, van beide.

Een beslissing ‘schrander’ bezien is met gezond verstand, er persoonlijk over nadenken. Even afstand nemen, voordelen zien. Of zoeken. Eigenbelang durven loslaten. In onze streken, van nuchtere geesten, heeft ‘slim’ daarnaast een tweede, bij-betekenis gekregen. Namelijk: ‘erg’.  Schlimm, zeggen onze Duitse oosterburen.

Een schrandere denker of opmerking, noemen we hier dan ook voor de zekerheid ‘slim slim’. Bright, zeggen onze Engelse westelijke buren.

Sommige delen van Limburg, worden tegenwoordig aangeduid met die term:  “Brightland”. Mag dat ook gelden voor ons land, in de weken voor – en vooral ook na – de komende verkiezingen. En vergeten we als Nederlander niet, de betekenis van: ‘Schrander’.

Roger

loader