‘Vanuit de zijbeuk’

week 12-2024: (door Mat)

‘Vanuit de zijbeuk’ is de vaste column op de zaterdag, die afwisselend wordt ingevuld door kapelaan Roger en Mat. Ze geven zo hun eigen kijk op persoonlijke ervaringen en gebeurtenissen in ons dorp, binnen de kerk of in ‘de grote wereld’. De ene keer ernstig, dan puntig en uitdagend en een volgende keer met een grote knipoog.

 Verbinding

Om zaken te verbinden hebben we vaak hulpmiddelen nodig. Zo zorgen wegen, bruggen en  viaducten van oudsher voor de noodzakelijke verbindingen tussen onze dorpen en steden. Ook in onze sociale verbanden spelen verbindingen een belangrijke rol. Ze vormen als het ware het ‘cement’ binnen de familie, in vriendenclubs en verenigingen. Je mag wel zeggen, dat zich verbonden voelen met andere mensen een basisbehoefte is van de mens. Een basisbehoefte, die niet alleen als prettig wordt ervaren, maar ook energie levert. Steeds meer ontdekken we ook dat, daar waar verenigingen/clubs de samenwerking opzoeken, dit ook de dorpsgemeenschap als geheel ten goede komt. Een prachtig voorbeeld daarvan vind ik nog altijd de organisatie van het OLS, enkele jaren geleden. Vele honderden vrijwilligers – al dan niet in verenigingsverband – pakten zich samen en die samenwerking leidde tot een resultaat, waar ook nu nog vaak over gesproken wordt. En terecht! Een ander geslaagd voorbeeld was onlangs het kidsconcert van Mekiko samen met een slagwerkgroep, die gevormd wordt door enkele getalenteerde Meijelse jongens.
En ik durf hier te zeggen, dat ook de parochie best succesvolle verbindingen aangaat binnen ons dorp. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de bijdragen, die harmonie, schutterijen  en koren leveren aan bijzondere Eucharistievieringen. Of denk aan de jaarlijkse Vastelaovesmis samen met onze Méélse Vastelaovesgezelschappen, of het schitterende driejaarlijkse Oogstdankfeest. Onze ‘kathedraal’ als podium voor activiteiten binnen de Méélse gemeenschap.
Ik merkte eerder op, dat je om zaken met elkaar te verbinden vaak ook hulpmiddelen nodig hebt. Voor de parochie – de ‘kéérk’  zoals we in Méél zeggen – is deze parochieweblog zo’n hulpmiddel. Een parochieweblog, die dagelijks gemiddeld tussen de 1.000 en 1.100 keer wordt aangeklikt. We willen met die blog meer zijn dan alleen een doorgeefluik van kerkelijk nieuws. We gebruiken die blog ook om verbindingen te liggen mét en in de Méélse gemeenschap. Ja, we vormen zelfs een verbindingslijn tussen ons dorp en Meijelnaren, die geëmigreerd zijn naar overzeese gebieden zoals Amerika, Australië, Canada, of Zuid-Afrika. Vaker leveren we als extraatje ook mooie foto’s  en videobeelden van met name bijzondere Diensten, die in onze kerk plaats vinden. Evenzo fungeert onze blog als verlengstuk van de kerkklok, die om 18.15 uur het overlijden van een inwoner verkondigt. Enkele honderden Méélse mensen bezoeken vrij snel daarna de weblog om te kijken voor wie dit klokkengelui is, waar hij of zij woont en wanneer de uitvaart plaats vindt. Gewoon een stukje service verlenen aan onze dorpsgemeenschap, kun je zeggen. .
Weet u, wat ik eigenlijk niet zo goed snap? Dat ons Méélse voorbeeld intussen niet massaal door andere parochies in  en buiten ons bisdom wordt overgenomen. Want écht! Als het gaat om het leggen van verbindingen tussen ‘kéérk’ en dorpsgemeenschap ken ik geen mooier ‘instrument‘ dan de Méélse parochieweblog.
En eerlijk gezegd: daar zijn we als redactie van die parochieweblog best een beetje ‘gröts’ op!

Mat

1

One thought on “‘Vanuit de zijbeuk’

Comments are closed.

loader