Boodschap op WO. 25 oktober

In deze dagen worden kerkhoven, graven en kapellen met passende aandacht verzorgd. Helaas en onbegrijpelijk, hebben dergelijke gedenkplekken ook wel eens te maken, met vernielingen.

De Mariakapel bij Rolduc bijvoorbeeld, al de 5e keer. Om zelf te lezen  < klik hier >   

Kapelaan Roger Maenen.

loader