Boodschap op ZA. 17 juni

Deze zaterdag in de Juni maand, is toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria. Dezelfde afbeelding, als bij de grot op het kerkhof van Meijel.

Gister op vrijdag, was de dag van het Heilig Hart van Jezus.

Kapelaan Roger Maenen.

loader