Boodschap op ZA. 24 juni

24/6: precies een half jaar na Kerstmis; en precies een half jaar voor Kerstmis.

Dag van de H. Johannes, de Doper. Die in de kerk van Meijel, zijn eigen beeld heeft.

Einde ook, van het aspergeseizoen.

Kapelaan Roger Maenen.

loader