Boodschap op ZA. 3 Fibberwarrie

Volgende week Carnavalszaterdag 10 februari, is in Meijel na de Vastelaovesmis van 18.30(!) uur, de Sleuteloverdracht. Deze is in de hele gemeente de enige, die ook nog op dorpsniveau verricht wordt. Voor de gezamenlijke Sleuteloverdracht van Peel en Maas, is Grashoek dit jaar 2024 de gastheer aan alle verenigingen, op vrijdagavond 9 februari.

In Grashoek is deze zaterdagavond de Vastelaovesmis.

* waarbij gebeden wordt voor de overleden broer (37jr), van de Vorst.

* en we stil zijn, van het overlijden van een schoolkind ( 6 jaar ) in Helden, die in mei de eerste Communie zou hebben gedaan samen met een broer.

Kapelaan Roger Maenen.

loader