Boodschap op VR. 3 december

Hulpbisschop Everard de Jong heeft zijn enkel op een ongelukkige manier gebroken. Pas volgende week kan hij geopereerd worden, waarna hij langere tijd thuis zal verblijven.

Voor het bericht van het bisdom <klik hier> 

Kapelaan Roger Maenen.

loader