Boodschap op ZA. 8 januari

In aansluiting bij ‘Dorpsgenoten in den vreemde’ van het Kerstweekend, nu een ontvangen bericht over Marcel van Bree …

Meijel verder, “in de vaart der Volkeren”   < klik hier >

(met dank aan: Sef Adams, uit Nunhem)

Kapelaan Roger Maenen.

loader