Een liefdevolle herinnering aan

Mart Smits
echtgenoot van
Riet Smits – Joosten †

* 12 oktober 1931 † 16 januari 2017

Denk aan mij terug
Maar niet in dagen van onrust en verdriet
Denk aan mij terug in de stralende zon
Hoe ik was toen ik alles nog kon.

 

 

 

Lieve pap,
Veel heb je ons gegeven
Veel heb je voor ons betekend
Langzaam ben je van ons weg gegleden
Elke dag een beetje meer
Telkens werd je iets ontnomen
Dat deed jou en ons zeer
Het is een gemis, een stille pijn
Dat je nooit meer bij ons zult zijn.

Lieve opa,
Beetje bij beetje moest je ons verlaten.
Wij konden niet zo goed meer met je praten.
Die blik, die onmacht deed vaak zeer.
De opa van vroeger was je niet meer.
Maar nu je bent heengegaan.
Zeggen we “Bedankt ”voor alles wat je hebt gedaan.

Voor uw medeleven na het overlijden van ons pap willen wij u hartelijk danken. Dit heeft ons enorm gesteund.

Een speciaal woord van dank aan St. Jozef wonen en zorg.
De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 25 maart om 19.00 uur in de St. Nicolaaskerk te Meijel.

loader