Kerkdiensten 25 november tot en met 3 december

• Zie voor algemene informatie “Algemene gegevens”

Spreekuur:

maandag 19.30 uur tot 20.00 uur.
Donderdag van 11.00 uur tot 12.00 uur.

Zaterdag 25 november – Christus Koning (eind van kerkjaar)
H. Mis 19.00 uur met Harmonie Eendracht t.i.v. St. Caecilea

Zondag 26 november
Geen H. Mis.
Kerkgebouw beschikbaar voor Sinterklaasintocht, georganiseerd door Jong Nederland

Maandag 27 november
18.30 uur H. Aanbidding (dagkapel)
19.00 uur H. Rozenkrans

Dinsdag 28 november
H. Mis 09.00 uur (dagkapel), aansl. koffiedrinken

Donderdag 30 november
H. Mis 09.00 uur (dagkapel). Aansl. H. Aanbidding

Zaterdag 2 december
Geen viering in de parochiekerk.

Zondag 3 december – Advent I (begin nieuwe kerkjaar)
H. Mis 11.00 uur met dames-en herenkoor, Patroonsviering parochie St. Nicolaas t.i.v.
Riet Gooden-Hendriks en Gerard Gooden (gest.jaard);
Jacques en Netje Geraets-Lenders en fam;
Jean en Agaath v. Berlo-Foss en fam;
Karel en Greet Horning en fam;
Fam. Wedding;
een H. Mis uit Dankbaarheid

loader